Minčių žemėlapis

Kai norima, kad mokiniai geriau ir plačiau suprastų sąvokas, lengviau atskirtų ypatybes, kurios apibrėžia sąvokas, mokėtų greičiau išskirti panašumus ir skirtumus. Metodas pravers skaitant ir analizuojant tekstą, padės susisteminti informaciją ir grafiškai ją pateikti.

Reklama

Karuselės metodas

Galima naudoti ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Šis metodas padės mokiniams lengviau atskirti ypatybes, kurios apibrėžia sąvokas, lengviau įsidėmėti informaciją bei išskirti svarbiausias ypatybes.