“Galerijos“ metodas

Padeda norint skatinti kūrybiškumą, padeda išskirti analizuojamo objekto savybes, bruožus, funkcijas, padeda susisteminti išmoktą medžiagą.

Reklama

Kūrybiško ginčo metodas

Tinka socialiniams mokslams, kalbų pamokoms, klasės valandėlėms. Gali būti naudojamas ugdant komunikavimo kompetenciją.  Metodas skatina kritinį mąstymą, moko diskutuoti nekritikuojant, ieškoti argumentų, pažvelgti į situacijas iš įvairių pozicijų.