Kūrybiško ginčo metodas

Tinka socialiniams mokslams, kalbų pamokoms, klasės valandėlėms. Gali būti naudojamas ugdant komunikavimo kompetenciją.  Metodas skatina kritinį mąstymą, moko diskutuoti nekritikuojant, ieškoti argumentų, pažvelgti į situacijas iš įvairių pozicijų.

Reklama