Situacijos tėvų ir mokinių susirinkimui apie patyčias

Patyčios yra visur. Todėl šios situacijos, skirtos darbui mišriose tėvų ir mokinių grupėse, tikrai pravers, organizuojant klasės tėvų ir mokinių susirinkimą. 

Reklama

Kūrybiško ginčo metodas

Tinka socialiniams mokslams, kalbų pamokoms, klasės valandėlėms. Gali būti naudojamas ugdant komunikavimo kompetenciją.  Metodas skatina kritinį mąstymą, moko diskutuoti nekritikuojant, ieškoti argumentų, pažvelgti į situacijas iš įvairių pozicijų.